Gedragsregels Veldzijde Jeugd Open 2018

Gedragsregels Veldzijde Jeugd Open zoals gehanteerd door de NGF Hoffelijkheid De deelnemer dient zich te onthouden van elke gedraging of uiting die door de Commissie onaanvaardbaar wordt geacht en/of door de medespeler(s) of tegenstander(s) als hinderlijk kan worden ervaren, en zich te houden aan de etiquette zoals opgenomen in deel I van de Golfregels (NB mobiele telefoons). Als er sprake…

Lees meer

Startlijst VJO 2017 bekend

Op dit moment zijn de definitieve startlijsten voor het Veldzijde Jeugd Open op 15 oktober bekend. Middels deze link kunnen de startlijsten bekeken worden, zie tevens de gedragsregels die gelden tijdens het VJO. Het clubhuis zal zondag 15 oktober vanaf 07.45 uur geopend zijn. Wij verzoeken je uiterlijk 30 minuten voor je starttijd te melden in het clubhuis.

Lees meer